Om å leve for øyeblikket


Jeg tror de aller fleste ønsker seg et lykkelig og balansert liv. Og aldri har vi hatt bedre materielle forutsetninger for å oppnå akkurat dette. Primærbehovene våre må sies å være dekket, og vel så det. Likevel har andelen som sliter med stressrelaterte plager og depresjon skutt i været. Hvorfor er det sånn?


Trolig har det noe med måten vi lever livene våre på. Det moderne samfunnet er et kaos. Det kan i alle fall ofte føles slik. Vi spiller alle mange roller med tilhørende krav og forventninger. I tillegg kommer krav og forventninger vi legger på oss selv. Vi skal være så mye, få til så mye, rekke så mye. Livet har blitt mye travlere og alt skal gå i et rykende høyt tempo. Inntrykket er at det nærmest har blitt status å ha mye å gjøre, på jobb og privaten. Graden av ytre stimuli har økt og vi overlesses av inntrykk, beskjeder, råd og tips til alle døgnets tider. Gjennom innpåsliten reklame, sosiale medier og tusenvis av artikler blir vi til stadighet fortalt at vi ikke er gode nok eller strekker til. Vi kan alltid bli en bedre forelder, ektefelle, kjæreste, venn og arbeidstaker. Vi bør bli bedre på å trene, spise sunt og helst ha en eller flere hobbyer. Den digitale tidsalderen har gjort tilgangen på informasjon uendelig. Og vi er alltid tilgjengelige og "på". Det er ikke mange minutter i løpet av en dag vi tillater oss å bare være uten at det skal skje noe - i form av ytre stimuli som pc, telefon eller tv. Når vi ikke er opptatt med å underholde eller avlede oss selv, lar vi ofte fremtidsplaner, bekymringer eller tanker om fortiden få lov til å dominere øyeblikket. Sjeldent aksepterer vi livet slik det er, og håper i stedet at livet blir perfekt i en gitt fremtid. "Hvis bare, så". Spørsmålet er om vi noen gang blir tilfreds med tilværelsen vår, uansett hva vi oppnår, eller om vi fortsetter å søke etter mer.


Mange er misfornøyde med egen livssituasjon. Dette fører ofte til søken etter noe mer, uten at vi nødvendigvis vet hva vi søker etter. Og mens vi søker etter et mer meningsfylt og innholdsrikt liv går vi sjeldent inn i oss selv - vi er for opptatt med å lete etter hva vi kan hente inn i livet utenfra. Vi har helt glemt å lytte til kroppene våre og være til stede i øyeblikket - for det er alltid noe annet som krever vår oppmerksomhet.


Oppmerksomt nærvær (mindfulness) er en måte å være fult og helt tilstede i øyeblikket på. På denne måten kan vi kvitte oss med behovet for å søke utenfor oss selv - du vil aldri finne svarene der uansett. Det handler om å virkelig legge merke til og lytte til det som utspiller seg i deg og det rundt deg - akkurat her og nå. I mindfulness møter vi det som er, positivt og negativt, med et åpent og ikke-dømmende sinn. Dermed kan vi redusere stress og få det bedre med oss selv. Å være oppmerksomt nærværende er en egenskap vi alle har. Det krever imidlertid litt trening for å kunne ta i bruk denne evnen, slik at det får en positivt innvirkning på livet vårt. Det kan derfor være en fordel å delta på et mindfulness-kurs for å få en innføring, erfaring og trening. Å ta i bruk mindfulness i hverdagen kan åpne mange nye dører - livet er alltid rikere i øyeblikket.


26 visninger0 kommentarer